×

Ägirs maka – en historisk berättelse om asagudarna

gods 2

Ägirs maka – en historisk berättelse om asagudarna

En vanlig sökterm när man sitter och klurar med ett svårt kryss är ”ägirs maka korsord”. Många gånger så lär man sig svaret utantill, men vem var egentligen havsguden Ägirs maka? Söker man lite på internet så finns det inte så mycket fakta om denna mytomspunna kvinna. Däremot finns det alltid lite nytt man kan lära sig om Ran.

Snabba fakta om Ägir och hans maka

Typ av asagudÄgir var havsgud
Maka till ÄgirRan
Familj Nio döttrar
BoendeplatsLæsö (i Kattegatt mellan Danmark och Sverige) 
NamnbetydelseÄgir betyder hav medan Ran troligen åsyftar (skogs)rån

Maka åt Ägir

Innan man går vidare på Ran får man börja med berättelsen om Ägir. Det sägs i olika historiska källor att Ägir hade en stor undervattenssal i havet mellan Danmark och Sverige. I Kattegatt finns den lilla danska ön Læsö och där under bodde Ägir och Ran. De var inte ensamma därunder, utan även deras nio döttrar bodde där.

Döttrarna var döpta efter havets vågor. Det sägs att det aldrig kommer en ensam våg utan att det alltid är nio vågor på raken. Därför har döttrarna även namn som är uppkallade efter vågor. 

Ägirs och Rans nio döttrar har vågornas namn:

  • Himingläva – betyder den himmelsklara
  • Dufa – betyder en slags våg: den duvande
  • Blodughadda – betyder den med blodigt hår (havet vid ett sjöslag)
  • Hefring – betyder den som häver sig
  • Unn – betyder bölja
  • Hrönn – betyder vågsug
  • Bylgja – betyder bölja
  • Båra – betyder vågtopp
  • Kolga – betyder den svala

Ran – hon var maka till Ägir

Vem är Ägirs maka Ran, hustrun till jätten som härskar i havet? Faktum är att Ran också hade sina egenskaper. Namnet Ran tros komma från det isländska Rán som man kan jämföra med svenskans rån. Alltså en motsvarighet till skogsrået.

Ägirs maka i havet

Alla som drunknar i havet fångas upp av Rans stora nät. Sedan får de leva sitt liv i grottan med havsguden och havsgudinnan på havets botten. Det sägs att jätten Ägirs maka en gång lånade ut sitt nät till Loke. Loke skulle fånga in en dvärg som hette Andvare. Andvare hamnade dock inte i grottan utan blev förvandlad till en gädda istället.

Förutom att Ran är maka till jätten Ägir så sägs det också att namnet Ägir betyder bryggare. Det sägs att Ägir brygger sitt öl med en kvarn som alltid dånar. Havsskummet som vi ser på ytan när havet är i uppror är ett resultatet av hans skummande öl.

En gång, enligt sägnerna, bjöd Ägir alla asagudarna på ett ölagille, men det slutade inte helt väl. Loke råkade i trubbel och blev förvisad för att sedan komma tillbaka och återigen bli förvisad av Tor. I Eddan återfinns detta ölagille under Loketrätorna för den som vill läsa vidare.

Makan till jätten Ägir har också fått namnge orter

Det är Snorre Sturlasson och hans berömda bok Eddan som placerat Ägir och Ägirs maka i djupet utanför Læsö. Detta då Læsö fått sitt namn efter Ägir som även ibland kallas Læ. Andra platser som Ägir fått bidra med är exempelvis Äxtorp och Ägersryd. Ran, havsjätten Ägirs maka, har också fått flera platser uppkallade efter sig.

Ett av dem är Ranrike – som bestod av norra Bohuslän och södra Oslofjorden. I norska Trondheim finns en kultplats från den tiden då Norge blev kristnat som heter Ranheim. Man tror också att det kan vara havsguden Ägirs maka som bidragit med sitt namn till Ransäter, men det är lite osäkert.

Havsguden Ägirs maka Ran med döttrar avbildade i Stockholm

I Kungsträdgården i Stockholm finns en fontän som heter Molins fontän. Skapad av Johan Peter Molin och avtäckt 1873 efter att Molin avlidit. Tittar man noga på den så ser man att Ägirs maka Ran är med där, lika så alla deras döttrar. Själva fontänen omges av sex svanar och även Näcken är avbildad i fontänen. Runtomkring fontänen har man planterat pilträd som tack vare fontänen numera kallas för fontänpil. Är man intresserad av asagudar i allmänhet och Ägir och Ran i synnerhet kan det vara värt att spana in Molins fontän.

Är man mer intresserad av korsord och frågar sig ”vad hette Ägirs maka” bör man nu kunna svaret. Har man läst ända till slutet i denna spännande faktatext om havsguden och havsgudinnan så vet man att det är Ran som är svaret. Ran, hon är Ägirs maka.