×

Hur lågt blodvärde kan man ha?

Hur lågt blodvärde kan man ha

Hur lågt blodvärde kan man ha?

Ett hemoglobinprov, som också kallas Hb eller blodvärde, tas genom ett enkelt blodprov. Ett stick i fingret kan räcka, men ibland tas det i armen. Hemoglobin är ett järnhaltigt protein. Det färgar blodet rött och finns inuti de röda blodkropparna. Proteinet behövs för att transportera ut syre till kroppens olika delar. 

Ett lågt blodvärde kallas för blodbrist eller anemi och definieras som <120g/L för kvinnor och <130g/L för män. En vanlig orsak till blodbrist är blödningar. Hos kvinnor kan det bero på rikliga menstruationer. Orsaken kan också vara olika sjukdomar eller brist på vitamin B12 och/eller folsyra samt en överkonsumtion av alkohol. 

Blodvärden tabell

Det behövs ingen tabell för att hålla reda på olika blodvärden. Utgångspunkten är att vanliga referensvärden för Hb-värdet är ungefär 120 – 155 g/L för kvinnor och 130 – 170 g/L för män. 

Symptom på lågt blodvärde är till exempel trötthet, muskelsvaghet, yrsel, blodtrycksfall, huvudvärk, hjärtklappning, svimning, anfåddhet med mera. Om du har lågt blodvärde finns tips på hur du får upp värdet igen. Det brukar vara tillräckligt att äta varierad mat som innehåller bland annat extra mycket järn. Det kan vara mat som är rik på blod som kött, blodpudding eller annat animaliskt protein. 

När blir lågt blodvärde farligt?

Hur lågt blodvärde kan man ha innan man dör? När en person har blodvärde under 80 g/L bedöms det som kraftig anemi och kan vara farligt. Ibland kommer symptomen smygande eller så kan de vara akuta. Vid kraftig anemi kan man behöva en blodtransfusion. Lågt Hb är också vanligt vid allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.