×

Örtstedts yrke i Hjalmar Gullberg Ensamstående bildad herre

Örtstedts yrke i Hjalmar Gullberg Ensamstående bildad herre

Den svenske författaren Hjalmar Gullberg, som huvudsakligen skrev poesi, levde mellan 1898-1961. Förutom författarskapet var han även Radioteaterns chef samt ledamot i Svenska Akademin.

Örtstedts yrke i Hjalmar Gullberg Ensamstående bildad herre

Hjalmar Gullberg har flera publicerade verk och var en omtyckt poet och författare. Bland annat dikten Ensamstående bildad herre är publicerad 1935 och har även efter det varit med i olika samlingar. Den var och är fortfarande väldigt populär. Örtstedts yrke i Hjalmar Gullberg Ensamstående bildad herre är läroverksadjunkt och det är även han som är med i inledningen av verket. Du kan säkert hitta politiska budskap i texten, som i många av Gullbergs verk.